Prihlásiť

Už dnes môžete získať nových zákazníkov a zarábať:

- pridajte svoje vozidlá a mechanizmy na vozime.sk
- prijímajte žiadosti od koncových zákazníkov
- dohodnite si podmienky a ceny zákaziek
- neplatíte už žiadne provízie zo zárobku

Zaregistrujte sa:

Meno:
Telefón:
Email:
Ulica, číslo:
Mesto:
PSČ:
Heslo:
(zadajte čokoľvek)
49,92 € s DPH (41,60 bez DPH)
Neváhajte, kontaktujte nás!

Meno:
Telefón:
Email:

REMOS spol. s r.o.
Tomášikova 26
821 01 Bratislava

IČO: 35 890 941
DIČ: 2021841635
IČ pre DPH: SK 2021841635

Telefón: +421 903 / 736 366
Telefón: +421 908 / 150 555

Email: info@vozime.sk


Obchodné podmienky

Facebook Vozíme.skTwitter Vozíme.skPinterest Vozíme.skCopyright © vozime.sk @ REMOS, spol. s r.o. 2003 - 2019